Mình thấy mọi người bàn nhiều về cách sử dụng METASTOCK, mình thấy rất lý thú và cần thiết, tuy nhiên có một điều mà beginner hết sức quan tâm đó là các hàm trong Metastock, mình là một trong những người đó. Bạn nào biết xin list cho mọi người một danh sách những hàm quan trọng và giải thích ý nghĩa các hàm đó dc ko? Vì nếu biết chức năng, cách sử dụng thì người dùng mới có thể tính toán dc đúng ko các bạn
Rất mong dc các cao thu chỉ giáo
Thanks