em cũng chưa biết gì về chứng khoán lắm. mới tìm hiểu thôi.Nhưng có 1 thắc mắc muốn hỏi. KHi 1 công ty có tốc độ tăng trưởng kinh tế ko đổi trong nhiều năm thì các yếu tố như :


D : cổ tức kì vọng .


P: Giá thị trường của cổ phiếu


Sẽ thế nào?