Tôi mua 300 cổ phiếu SIC trên sàn Hànội, vì nhầm lẫn giữa ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng nên không bán kịp. Chả là mã CK của tôi sở hữu có thực hiện chia CP thưởng và bán ưu đãi cho cổ đông hiện hữu, này GD không hưởng quyền là 9/10, ngày đăng ký cuối cùng là 11/10. Tôi còn rất mù mờ về những điều sau đây, nhờ các bác giải đáp:
- Ngày đăng ký cuối cùng khác ngày không hưởng quyền như thế nào? Trường hợp của tôi có phải đăng ký gì nữa không?
- Thủ tục nộp tiền mua cổ phiếu ưu đãi thực hiện thế nào? Có phải nộp tại cty ck mở tài khoản ko?
- Với 300cp đang có tôi được thưởng 75 CP. Nếu thực hiện quyền mua ưu đãi tôi được 115 chiếc giá 10000d/cp hki đó số cp sẽ là 490 chiếc. Tôi biết làm gì với cái số lẻ 90 chiếc này? Chả lẽ vứt, chết em!
- Nếu tôi bán 300 chiếc cp đang có sau ngày GD không hưởng quyền thì tôi còn được hưởng các quyền kia không (thưởng , mua ưu đãi)?
Kính mong các bác chỉ giáo. Đa tạ!