_ Đọc một số sách chứng khoán em thấy có 2 cụm từ: đầu cơ giá lên và đầu cơ giá hạ. 2 hình thức đầu cơ này khác nhau như thế nào vậy các bác? Xin cho ví dụ cho dễ hiểu. Thanks!