Chào các bác,


Có bác nào biết danh sách 30 CP được tính trong chỉ số DC VN30 Domestic thì chỉ cho tôi với, tôi đã vào website của DC nhưng chỉ có index không thôi. Cảm ơn.


http://www.dragoncapital.com/Web/ind...7&subid=15