Các bác cho em hỏi tí!
Ở phiên T1 lệnh mình đặt có hiệu lực chỉ trong phiên thôi hay có hiệu lực cả ngày (T2,T3)?
Nếu như lệnh đặt ở T1 ko khớp thì mình có quyền đặt lại ở T2 hay T3 ko?
Bác nào vui lòng chỉ cho em các tài liệu hướng dẫn cách sử dụng một số lệnh như ATO,MP,...
Cảm ơn các bác!