Cho e hỏi ngoài VCBS ra còn cty nào cho phép giao dịch trực tuyến mà server nhanh một chút. E đã mở tài khoản ở VCBS rồi thì mở ở công ty khác có được ko, vì theo e biết là chỉ được mở 1 tài khoản duy nhất.

E mới vào nghề mong các a chị chỉ giáo. Xin đa tạ.