Đề nghị Ban quản trị tạo luôn cho anh em dữ liệu của HASTC, đã làm thì làm luôn thể chứ cái có(HOST), cái không (HASTC)buồn lắm.


Kính bút