II. Phần II: Phân tích Kỹ thuật hiện đại[/b]Giới thiệu
các chỉ báo:[/b]


 • Chỉ báo về xu
  hướng (trend indicators): [/b]

AroonDirectional
Movement (DMI và ADX)Moving
AverageMACD


 • Chỉ báo về
  xung lượng (momentum indicators):[/b]

MomentumRelative
Strength IndexStochastic
OscillatorMass
Index


 • Chỉ báo về
  giao động (Volatility indicators)[/b]

Average
True RangeBollinger
BandsCommodity
Channel IndexVolatility


 • Chỉ báo về
  cường độ (strength indicators)[/b]

Accumulation/DistributionMoney
Flow IndexOn
Balance VolumeVolume
OscillatorCác chỉ báo trên được viết theo 3 mục:[/i][/b]


 • Mô tả
  cách thành lập:Cách
  ứng dụng:Các
  hạn chế:

B.
[/b]Thiết lập hệ thống chỉ báo:[/b]Nội dung này bao gồm sự kết hợp các chỉ báo thành một hệ
thống để phát huy sức mạnh và khắc phục điểm yếuKết hợp với
phân tích cổ điển và Elliott wave:[/b]


[/b]Trên là nội dung phần 2 của cuốn sách đang được chúng tôi tiến hành viết để phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu của mọi người. Để cuốn sách thật sự có hữu ích, chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến về nội dung, hình thức và những gì mà các anh chị cần trong cuốn sách này. Hãy góp ý để chúng tôi điều chỉnh theo hướng nhu cầu cần sử dụng của các anh chị.

Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm.

Stockpro