Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phần mềm để phân tích giá chứng khoán,
hiện tại chúng tôi đang xây dựng chương trình nhằm giới thiệu cách sử
dụng metastock để phân tích giá chứng khoán Việt Nam. Có lẽ tháng 10 sẽ
kịp giới thiệu cùng mọi người! Chương trình này được soạn theo tài liệu
của hãng metastock, chúng tôi sẽ cố gắng cô đọng và sẽ đi vào tất cả
những ngõ ngách của metastock từ cái căn bản như vẽ các đường, tổ
chức dữ liệu, xây dựng các chỉ báo riêng, ... system tester,
Exploration, hướng dẫn xây dựng system trade để tạo Expert Advisor cho
riêng mình.Hiện tại là lúc đang xây dựng bài viết, nên các bạn có thể nêu những
yêu cầu để lần tới chúng tôi sẽ trình bày trong buổi hội thảo sắp tới
tại Hà Nội một cách hoàn thiện. Dự kiến vào tháng 10. Rất mong được sự quan tâm của các bạn!Stockpro