Kinh chào các bác!
Em đọc thấy chỉ báo parabolic sar rất hay có thể theo dõi được xu hướng của thị trương.Nhưng tìm mãi khong thấy có ở Vietstock, hoặc các công ty CK khác. Em đang sài Meta 8 cũng không có .Vạy bác nào biết chỉ giúp em xin cảm ơn .