- Nhớ lại hồi xưa mới bắt đầu chơi chứng khoán, cứ thấy cổ phiếu nào cực rẻ là mua. Hì hì, nghĩ mình mua được rẻ, sau mấy trận lỗ, mới biết là lựa chọn cổ phiếu nào để mua là quan trọng như thế nào. Hơn nữa thời điểm cũng rất là quan trọng. Sau đó mình mới tìm tòi nghiên cứu sách nọ, sách kia, vọc vạch sử dụng phần mềm. Đã thử qua hàng loạt phần mềm rồi, mình nhận thấy một số kinh nghiệm sau: ( đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân, mong các bác chỉ giáo thêm):


- Cần thiết phải lựa chọn cổ phiếu để mua, cổ phiếu để bán, và luôn luôn theo dõi, để ý chúng


- Quan trọng lựa chọn thời điểm mua và thời điểm bán


- Có một kế hoạch lợi nhuận rõ ràng và tuân theo kế hoạch đó: ví dụ lỗ bao nhiêu phần trăm thì bán, lãi bao nhiêu phần trăm thì bán


- Dấu hiệu thị trường rất là quan trọng, quyết định đến 60,70%


- Phân tích cơ bản trả lời câu hỏi: chọn lọc cổ phiếu nào? tránh những cổ phiếu nào, tránh những cổ phiếu nguy cơ...


- Phân tích kỹ thuật trả lời câu hỏi: thời điểm nào thì mua, thời điểm nào thì bán


- Sự kết hợp cả hai sẽ cho ra quyết định tốt hơn


- Về các phần mềm sử dụng: Metastock thuần nhất về kỹ thuật, PTDTCK Vinatech.V_N là phương pháp tổng hợp,...


Mình hay sử dụng phần mềm PTDTCK Vinatech.V_N và tham khảo thêm metastock, các trang web của các công ty chứng khoán, ..., các trang www.******************.vn,...