Ví dụ cách tính theo phương pháp này với AGF, với giả định tăng trưởng EPS là 15% năm và tỉ lệ chiết khấu 20%. Dùng phương pháp chiết khấu luồng cổ tức sau đó liên hệ với chỉ số PE ngày 16.7.2007 là PE=16 thì giá mua của AGF có thể chấp nhận là 132.000đ/cp. Giá thị trường của AGF tại ngày trên là 101.000đ/cp. Vậy nếu NĐT theo trường phái phân tích cơ bản và sử dụng phương pháp định giá này thì đây là cơ hội đầu tư.

( Theo Lao Động ).

Em đọc đoạn trên mà không hiểu gì cả. Làm thế nào để xác định mức giá 132.000đ/cp là mức giá chấp nhận được ?


Các bác giải thích giùm em cái, em cám ơn.