Có bác nào biết cách tính mức ngại rủi ro thì hướng dẫn mọi
người với!!!Đặc biệt là bác Kaboom và bác Nhaque nhe!!!Thanks!