Phân tích kỹ thuật (13) - Bollinger Band Width

http://www.trungmt.com/index.php?opt...view&id=49

Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn.