Theo tôi được biết bên công ty chứng khoán Tràng An có một nhóm các nhà đầu tư trẻ đã viết hoàn thiện và cho mọi người bên đó dùng miễn phí,hôm nào rảnh mọi người bên đó qua mà lấy về dùng


tính năng hay lắm như lấy bảng giá trực tuyến rồi so sánh với đường đáy Bollinger Band 20 xong đưa ra kết quả tất cả những cổ phiếu nào phá đáy vượt đỉnh,rồi tự động lấy dữ liệu cho metastock dùng ngay trên sàn kết quả đúng lắm