Hik. Tình hình là hiện nay em đang làm đề tài về M&A trong ngành
ngân hàng Việt Nam và có một thắc mắc to to là: mua lai bao nhiêu
% cổ phần thì được coi là M&A. Hình như là ở Việt Nam chưa có quy
định nào thì phải. Em cũng không rõ là ở nước ngoài như thế nào

Mong các đại gia giúp đỡ a.