các bác à, em thấy khi người ta thông báo nhận cổ tức thì có thông báo về :
- ngày giao dịch không hưởng quyền, không hưởng cổ tức.
-ngày đăng ký cuối cùng
-ngày thanh toán cổ tức. ...
các ngày đó nghĩa là thế nào vậy, em chả hiểu gì cả !!!. Và tại sao lại có mấy cái ngày đó. Các bác thông cảm, tại em mới chơi í mà.
Và khi mà nhận cổ tức ( bằng tiền hay bằng cp) , có phải là công ty CK nơi mình mở tài khoản sẽ tự động nạp tiền ( hay cp) vào tài khoàn của mình không.
bác nào làm ơn giải thích cho đứa em này với. Đa tạ, đa tạ. Cảm kích, cảm kích.