Chào mấy anh chị!
Em cần tìm hiểu về thông tin công ty chứng khoán Việt Nam
Hiện e được biết là có 2 loại công ty chứng khoán:
1.Công ty chứng khoán đa năng :
-Đa năng toàn phần
Ví dụ công ty : ..............(em hõng biết,ai biết reply giúp em,tại sao mấy a chị lại biết đấy là công ty đa năng toàn phần)thanks!
-Đa năng một phần
Ví dụ công ty : .........(em hõng biết,ai biết reply giúp em,tại sao mấy a chị lại biết đấy là công ty đa năng 1 phần)thanks!
2.Công ty chứng khoán chuyên ngành
Ví dụ công ty : .........(em hõng biết,ai biết reply giúp em,tại sao mấy a chị lại biết đấy là công ty chuyên ngành)thanks!
--------
Còn một câu hỏi chính "Việt Nam hiện đang áp dụng mô hình tổ chức công ty chứng khoan đa năng hay chuyên ngành?phân tích tại sao?"
ví dụ 1 số tên công ty và mô hình tổ chức của công ty càng tốt!
Chân Thành cảm ơn!