Tình hình là em sắp làm cái luận văn về đề tài chiến lược quản lý danh mục đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán nhưng không được xuôi chéo mát mái lắm.
Bác nào có tài liệu j về đề tài này hay có cách j giúp em lấy được tài liệu thì chỉ giúp e với.

Tình hình là rất tình hình rùi.

Thanks các bác nhiều!!!