Các bác biết đấy, cổ phiếu "thưởng" có
nguồn gốc từ thặng dư vốn cổ phần hoặc từ lợi nhuận giữ lại. Thặng dư
vốn cổ phần là của cổ đông, và lợi nhuận giữ lại cũng là của cổ đông.
Trước khi cái trò "chia thưởng cp" diễn ra các khoản này đã là của cổ
đông - đây là 1 điều hiển nhiên, bởi cổ đông chính là những người sở
hữu toàn bộ công ty và mọi thứ của công ty đều thuộc về từng cổ đông -
theo tỷ lệ vốn góp.

Sau khi cái trò "chia thưởng" cp diễn ra, cổ đông sẽ nhận lại cái mà nó vốn là của mình.
Tỉ lệ sở hữu của mọi cổ đông trong công ty KHÔNG HỀ THAY ĐỔI. Vị thế
của cổ đông trên thị trường không thay đổi (vì cho dù số lượng cp tăng
nhưng giá được điều chỉnh nên tổng giá trị không đổi).

Các bác thử nghĩ xem, MÌNH NHẬN LẠI CÁI CỦA MÌNH mà lại gọi là "THƯỞNG"?

AI
THƯỞNG CHO AI ? AI THƯỞNG CHO MÌNH (các cổ đông)? - Chả ai cả, chả ai
thưởng cho mình cả, bởi nó vốn đã là của mình, thế hóa ra là MÌNH TỰ
THƯỞNG CHO MÌNH à???

Vấn đề NHẬP NHẰNG về ngôn ngữ đã diễn ra
rất thường xuyên giữa thanh thiên bạch nhật. Nó gây hiểu lầm cho các
NDT mới và gây khó chịu, cảm giác bị lừa cho các NDT đã có kinh nghiệm,
như cái tên gọi "T+3" mà tôi đã đề cập trước đây.

Sự thiếu minh bạch này sẽ tồn tại đến bao giờ?