Các bác cho NB hỏi xíu , em tưởng lệnh ATO là mình đặt mua bán bằng được và luôn luôn có giá khớp là giá đóng cưa phiên 1 phải không ạ? Nhưng sáng nay em đặt 2 lệnh đều không khớp ngay giá đó, bác nào giải thích hộ em với:

Bán 100 VNE ATO , khớp 41.5
Giá đóng cửa phiến 1 : 42.5 ??

Mua 100 TAC ATO: Khớp 111
Giá phiên 1 : 112

Bác nào giải thích hộ em cái?
Cảm ơn