Kính gửi các bác!
Sau một thời gian tìm hiểu về PTCB em cũng đã hiểu được phần nào về P/E từ lịch sử cho tới cách tính...
Em có câu này xin các bác chỉ bảo.
Chỉ số P/E chung của Việt Nam bao nhiêu là điều kiện lý tưởng.
P/E của các ngành là bao nhiêu?
Em xin cảm ơn!