Bollinger Band - dải băng bollinger - bài 12 trong loạt bào PTKT

http://www.trungmt.com/index.php?opt...2&Itemid=1

Rất cám ơn sự quan tâm của các bạn.