Xin các bác giải thích giùm một trong những "nguyên tắc vàng" mà bác Krasi đã post trước đây: -
Big move – correction – consolidation…
Xin cám ơn các bác nhiều!!