pé mới tập tành chơi chứng khoán, còn chân ướt chân ráo, muốn kiếm chỗ học chứng khoán. Nhưng khổ nỗi lớp học thì lắm, mà không biết lớp nào để gửi gấm niềm tin, xin hỏi mí pác tiền bối có những địa chỉ nào chỉ giáo.