Bàn về độ lệch chuẩn:
http://www.trungmt.com/index.php?opt...1&Itemid=1


Rất cám ơn sự quan tâm của các bạn