Làm thế nào để các bạn có thể đầu tư hiệu quả nhất ?
làm sao để biết cách thoát ra khi cổ phiếu đã lên tới đỉnh ?
làm sao để biết thời điểm VNI nói chung hoặc một mã chứng khoán nói riêng đã chạm đáy ?
xin mời các bác tham khảo tại đây để đầu tư hiệu quả nhất.
http://saleoff.com.vn/store/Layout/S...p;StoreID=1271