Mình tìm mãi mà không thấy, không biết có ai biết tìm đâu ra số liệu giao dịch, như là giá đóng cửa, high low và volume giao dịch trên sàn hà Nội không?

Mình chỉ biết số liệu giao dịch của sàn HCM thì download ở đây
http://www1.bsc.com.vn:8080/EDMS/web...AHIST?OpenView

Nếu ai biết thì reply nhé. Thanks