Ở sàn HN có thể biết được NN mua hay bán trực tuyến. Ko biết ở sàn HCM có xem dc ko nhỉ?