hình như dạo này kết quả giao dịch CK không dược cập nhật thường xuyên thì phải, onlai củng không được luông.
cô bác nào biết chỉ dùm với.