Phân tích kỹ thuật (10): Chaikin Oscillator - Máy dao động Chaikin
http://www.trungmt.com/index.php?option=com_content&task=view&id= 40&Itemid=1

Rất cám ơn sự quan tâm của các bạn.