Em là NB các pác cho em biết sự khác nhau giữa khớp lệnh liên tục ở sàn TPHCM và sàn HN giống và khác nhau như thế nào ? mà dạo này cứ bàn tán ầm mỹ cả lên ấy nhỉ [:hucdau]