Sáng nay trong lúc TTCK đang trong dầu sôi lữa bỏng mà Báo VNEx viết
thế này nè: Rất nhiều lệnh ATO (đặt mua ở giá tham chiếu) đã được tung
ra.

Thật pó tay với mấy nhà báo, viết sai hoài mà cũng cứ viết, thật không
thể chấp nhận đưa tiếng nói ra công luận với với một vấn đế liên
quan đến Hàn Thử Biếu của nến KT mà như vậy đấy.