Bác nào biết công văn hướng dẫn Đăng ký Công ty Đại chúng nào postt hộ em cái hoặc gửi vào hòm thư cam1@hn.vnn.vn


Cảm ơn trước nhé