Có bác nào có tài liệu tiếng việt hướng dẫn dùng Metastock không ?
em mù tiếng anh nên có mấy cuốn sách hướng dẫn không đọc được
bác nào có thì upload lên mạng giúp em với. Cảm ơn nhiều.