Tớ có một số thông tin muốn đưa vô đây cho mấy Bạn
coi tham khảo nhưng không biết cách pót hay côpy vào như thế nào ai
biết chỉ giúp với

File của Tớ nằm ở Word.

[H]

Thanks