Các bác cho em xin hỏi: Đợt khớp lệnhđầu tiên để xác định giá mở cửa, vậy giá mở cửa dùng để làm gì vậy? Bởi vì giá tham chiếu cho phiên khớp lệnh liên tục là giá đóng cửa của ngày hôm trước. Vậy đợt khớp lệnh mở cửa có ý nghĩa gì và giá mở cửa dùng để làm gì, vìgiáđó đâu được dùng làm giá tham chiếu cho phiên tiếp theo?


Chân thành cám ơn.