Các anh có dữ liệu của megastock của tất cả các công ty từ đầu tới giờ không cho em với.


em đã vào tìm nhưng không đủ các công ty các anh à,giúp em với, thanks.