Chỉ số cân bằng khối lượng OBV - Bài 8 trong loạt bài PTKT

http://www.trungmt.com/index.php?option=com_content&task=view&id= 26&Itemid=1

Rất cám ơn sự quan tâm của các bạn.