Mục này được lập ra để kiểm chứng về một loại cp nào đó mà ở một thời điểm cụ thể - các PTKT chỉ ra tương đối hội đủ các tín hiệu cho việc giao dịch ( trade ). Sau đó một thời gian (khoản 2 tuần ) sẽ kiểm chứng lại để đúc kết kinh nghiệm

1/ Ngày 6/7/07 - Xét giao dịch cp DHA :
- P : 80 : P đã vượt trên SMA 5 & SMA 15
- SMA 15 tăng được 2 phiên , SMA 5 tăng + đang quay đầu lên ( nhưng chưa vượt qua SMA 15 )
- MACD từ phân kỳ âm chuyển sang phân kỳ dương
- Divergence < 0 , nhưng đang tăng lên ( tiến về 0 )
- RSI = 50 (thuộc phân kỳ dương )
- CCi : từ dưới tiến lên : 36.68
- +DI bắt đầu cắt qua - DI

Qua đó cho thấy DHA hầu như hội đủ các tín hiệu phân tích KT cho việc mua vào ( ngày 6/7/07 ) . Điểm trở ngại lớn nhất là VNI đang trong xu hướng giảm nhẹ hoăc sideway . TRong vòng 2 tuần nữa sẽ kiểm chứng lại

Các B có cao kiến gì thêm , hoặc p.h cổ phiếu nào có tương đầy đủ các tín hiệu TA tốt xin nêu ra