Xin các Bro hướng dẫn hoặc nhận định dùm về STB,Em là newbie nên rất hạn chế về kiến thức thị trường. Em có 1000 STB mua 137, sau đó giá kên quá trời, em cứ hy vọng là giá sẽ lên nữa do gần đến ngày chốt quyền và chia cổ tức, nhưng Ào một cái, giá xuống quá trời, tại sao các CP khác gần đến ngày chốt thì giá lên ào ào, còn STB lại xuống. Em không hiểu tại sao? Xin được nhận định và hướng dẫn, Cám ơn các Bro nhiều lắm

--------


Kiên cường giữ cho đến lúc giá STB còn 3 chấm. Nếu giá STB còn 3 chấm, em xin cúng và tuyệt đối không bén mảng đến sàn nữa, gác kiếm luôn.