Là một huấn luyện viên kinh doanh và tư vấn tài chính, Bennett McDowell đã sử dụng hệ thống giao dịch độc quyền của riêng mình - Áp dụng giao dịch thực tế hoặc ART để nâng cao hiệu suất của danh mục đầu tư cho khách hàng của mình ". Bây giờ McDowell vạch ra những lợi ích độc đáo của hệ thống của mình và làm cho các trường hợp để kinh doanh thực tế - không phải là tưởng tượng - của thị trường tài chính. Người đọc sẽ khám phá ra tầm quan trọng của sự đơn giản trong cách tiếp cận kinh doanh; làm thế nào để phát triển "của Trader Mindset;" làm thế nào để sử dụng ART (r) phần mềm phân tích kỹ thuật; và nhiều hơn nữa. Các ART của Trading sẽ soi sáng cho độc giả trong cách sử dụng thực tế để làm giàu cho cả hai danh mục đầu tư tài chính và tâm lý tài chính của mình.
[IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG]Download : https://www.dropbox.com/s/ps9734rc0a...ading.PDF?dl=0