Xin hỏi ai có biết nguồn lấy tổng lệnh mua, lệnh bán trên sàn không ạ? Em ngày nào cũng phải lên sàn sớm lấy quyển Thông tin giao dịch để biết, tuy nhiên khi đó không kịp để phân tích? ACE này biết lấy số liệu tổng số lêẹh mua và lệnh bán sớm thì vui lòng báo cho Em biết nhé
Chúc mọi người thành công