Các bác cho em hỏi có cách nào để biết chính xác room của NĐTNN còn bao nhiêu đối với các cổ phiếu niêm yết không vậy? Trên bản tin thị trường, số liệu có vẻ không chính xác[[IMG]images/smilies/frown.gif[/IMG]].