Em có đọc qua 1 số cuốn sách.Và thấy các chỉ số như ROE,ROA,G,P/B được xem là rất quan trọng.
Xin cho em hỏi cách tính các chỉ số này.
Có thể cho em 1 ví dụ cụ thể.
Vì em đã có tính nhưng không biết đúng sai ra sao!!!
Mong các anh em giúp đở. Em xin cám ơn