Công ty em mới thành lập có 10 cổ đông thôi nhưng ở tận Bình Định có BMC nổi tiếng.


Mấy huynh cho em hỏi là em muốn làm sổ cổ đông cho các cổ đông thì phải làm sao không? Thủ tục, địa điểm. Ai biết chỉ giáo giùm, em xin hậu tạ. Công ty em đổ bê tông thôi.