Một hiện tượng gần đây là các NHTMCP phát hành trái phiếu chyển đổi (TPCĐ), điều này mình cũng có nghiên cứu, tuy nhiên, mình không hiểu ở chỗ, đến giai đoạn xắp chuyển đổi, một số tổ chức có động thái là: phát hành cổ phiếu "thưởng" cho cổ đông hiện hữu bằng vốn thặng dư, hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Theo mình biết, họ muốn giá cổ phiếu trên thị trường giảm xuống để có lợi cho việc chuyển đổi trái phiếu, chuyển lợi ích của trái chủ sang cho cổ đông hiện hữu.


Nhờ các bạn giúp mình hiểu rõ vấn đề hơn nhé:


- Khi phát hành cổ phiếu thưởng hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu thì giá cổ phiếu trên thị trường biến động như thế nào? Có thể cho một ví dụ.


- Khi công ty phát hành thêm cổ phiếu, lượng cổ phiếu lưu thông trên thị trường tăng lên, điều này làm cho giá cp giảm xuồng?


- Giá cổ phiếu hiện tại là 100k, Khi công ty công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu thưởng và chia cổ tức bằng cổ phiếu thì giá trên thị trường được xác định như thế nào, ví dụ: phát hành CP thưởng theo tỷ lệ 2:1, chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%, đồng thời, phát hành thêm một lượng cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5: với giá 20k. tất cả lượng cổ phiếu phát hành thêm bằng 100% vốn hiện tại (tăng gấp đôi), nhờ các bạn giúp đỡ!


Do mới tìm hiểu về chứng khoán nên có gì chưa đúng xin các bạn chỉ dẫn! [|-)]