xin các bác cao thủ trong làng chứng khoán giúp ý kiến
em chơi chứng khoán được 8 tháng rồi mà lỗ cứ lỗ vì dựa vào quy luật sau:
em cứ căn cứ cổ phiếu x giãm nhiều lần thì tương lai sẽ tăng nên mua cổ phiếu này
chờ nó tăng thì bán
cổ phiếu y tăng nhiều phiên rồi nên bán ra kẻo nó giãm
suy nghĩ mới biết mình chưa biết cách khai thác thông tin của các cổ phiếu niên yết
xin các bác chỉ dùm để dự đoán cổ phiếu tăng hay giảm mình cần tìm hiểu những thông tin gì?
các bác giải thích hộ em các thông tin trên trang web:http://www.vse.org.vn những thông tin đó giúp gì cho NDT
chứng khoán
cảm ơn