Chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi vài câu thắc mắc nhé:
Là hiện nay, các công ty khi chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng họ tính giá khởi điểm như thế nào vậy? (ví dụ như Bảo Việt giá khởi điểm là: 30.500 đồng, Đạm Phú Mỹ 50.500 đồng, ....).
Cảm ơn cả nhà!